یا «مدعی انرژی درمانی

بر روی قسمتهای پر فشار در قوس پا تمرکز کنید. دوش آب گرم را باز کنید و ۵ تا ۷ قطره از این عصاره را روی یک دستمال اسپری کنید و گوشه ای از حمام قرار دهید تا با تنفس آن بتوانید نشاط و شادابی را به جسم و روح تان منتقل کنید. فایده های رایحه درمانی به قدری زیاد و با ارزش است که نمیتوان به راحتی از آن گذشت و تاثیر آن را نادیده گرفت. رسیدن عبور از پوسته بادام است. برخی از عرفا رابطه شریعت، طریقت و حقیقت را به بادام تشبیه کرده اند. مراتب با تعالی و جدیت بیشتر به دنبال حقیقت و خداجویی است و میتوان از آن به عنوان علمی یاد کرد. دیگری اثر نبخشد و هر دو در کنار هم معنا میدهد که آن معنا و ثمرهٔ این دو، حقیقت است. چینیها نیز به وجود یک انرژی حیاتی که آن را «چی» (Chi) مینامند، اشاره کرده و معتقدند که تمام موجودات اعم از جاندار و بیجان دارای ترکیبی از این انرژی هستند.

اگر خیال میکنید با وجود محکومیت فرد و هشدارهایی که در مورد سوءاستفاده از بیماران داده شده، کسی به تبلیغات درمانگران جعلی توجه نمیکند، اشتباه میکنید. گردن را 10 بار در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سپس 10 بار در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. در این سبک، درمانگر – بر خلاف تصور همگان – انرژی پرانا یا همان انرژی حیات، چی ( چین) یا کی( ژاپن) را از بدن خود به بیمار منتقل نمی کند بلکه از هوا با تنفس پرانیک دریافت می نماید. ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی چون نزدیک بینی می شود و به لحاظ روانی باعث افزایش مقاومت عصبی فرد شده و بی خوابی و افکار نا آرام را از انسان دور می کند. برگرفته از افکار معنوی مصریان یا ایرانیان قدیم میدانند. اما کسی که بدون پیش داوری در حلقه قرار می گیرد و اسکن را حس نمی کند ، ممکن است دچار افسردگی یا تشتت ذهنی باشد . زیرا در مراحل شست و شو، مواد آهکی، گوگردی و ماسهای آن از بین رفته است در غیر این صورت قادر به پرتوافشانی نخواهد بود البته این چراغ فقط زمانی که لامپ درونی آن روشن است میتواند خواص خود را منتشر کند و به هنگام تاریکی و خاموشی فاقد هرگونه خاصیتی است.

تعالی همواره بر روی نردبان است و هر گاه خود را بی نیاز از نردبان تصور کند قطعا سقوط وحشتناکی خواهد داشت. به خود میپیچید و مردم را نیز بدین راه میخواند اما آنها را از گوشهگیری و سختگیری بر خود برحذر میداشت. تهیه و تدوین نموده ام امیدوارم خداوند همه ما را به راه راست هدایت نماید. انرژی درمانی ـ صرف نظر از مدعیان دروغین زیادی که الان در بازار مرید پروری فعالند ـ یکی از توان مندی ها و واقعیت هایی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. روزگاری بود که از بیماریهای زیادی رنج می بردم تا اینکه با قانون جذب و مستند راز آشنا شدم ولی هنوز نکات مبهمی برای من داشت تا اینکه با کتابهای ژوزف مورفی آشنا شدم . ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ «علی اکبری، مدعی انرژی درمانی در چنگ قانون من مثل ماهوارهام موج انرژی میفرستم». چه به قانون الکتریسته اعتقاد داشته باشیم چه نه، این قانون داره کار خودش رو می کنه و دنیا رو تحت تاثیر مستقیم خودش قرار میده؛ این در حالیکه قانون الکتریسته بخشی از کل انرژیه، این یعنی قانون انرژی داره کار خودش که گردش دنیاست رو می کنه، بدون اینکه براش مهم باشه که من و شما بهش اعتقاد داریم یا نه!

از ديگر دورههايي كه ايشان برگزار مينمايند روشهاي کار بر روی انرژی های بدن میباشد که میتوان از طب انرژی در این مورد صحبت کرد. دوجنبه در این خصوص بسیار بسیار مهم و حایز اهمیت تر است . از عودهای صنعتی تا جایی که میتوانید استفاده نکنید، عودهای صنعتی معمولاً شش ضلعی هستند و داخل آنها سیاه رنگ است این عودها مواد شیمیایی هستند. چه در احکام ظاهر و شریعت، و چه آداب باطن و طریقت، که این هر دو نباید از هم جدا باشد که بدون یکدیگر نتیجه نبخشد. اولین بار در سیما گفتند که به دروغ خود را مهندس می نامیدند.مدارک دکترای افتخاری -طاهری از ارمنستان و آذر بایجان و… اما در مدت فقط ١٠ ماه ٣ مدرک دکترای افتخاری گرفت! سپس در محل بادکششده که خون جمع شده، خراشهای کوچکی ایجاد و مقداری از خون بدن خارج میشود. سجده بارهای الکتریکی را از بدن خارج میکند. مربوط به اسلام نیست، بلکه در سایر ادیان نیز صدق میکند. این تکنیک ممکن است در برخی مراکز تحت پوشش بیمه نیز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید