نگاه قرآن به تربیت فرزند

آنگاه در برابر شگفتی اطرافیان فرمودند: این هدیة ناچیز من، در برابر کار بزرگ او یعنی آموزش قرآن به فرزندم چه ارزشی دارد؟ در تربیت کودک استفاده از روشهایی که بنای آنها با احترام به شخصیت و موجودیت کودک گذاشته شده،پرورشاعتماد به نفس کودک و عزت نفس کودک را بدنبال دارد.داشتن توجه و محبت کافی به کودک،ایجاد رابطه ای با احترام متقابل، استفاده نکردن از زور و خشونت و تحمیل نکردن نظرات، نداشتن رفتارهای سلطه جویانه از نکات مهم در شیوه ی تربیت کودک هستند. در مقالههای قبلی هم اشاره کردیم که بچه ها از زمان تولد به خاطر وابستگی زیادی که به والدین دارند این حس اعتماد در آنها ایجاد میشود. حضور والدین در دنیای مطلوب آنها ریشهدار و عمیق است. شاید این کار به ظاهر در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما آن ارتباط صمیمی و اعتمادی که اساس و پایه ارتباطهای خانوادگی است را به مرور از بین میبرد و باعث کمرنگ شدن حضور والدین در دنیای مطلوب فرزندان میشود. عوامل مؤثری که میتواند اعتماد بین والدین و فرزند را که از کودکی وجود داشته حفظ کند.

وجود امنیت و آرامش روانی بین اعضای خانواده بویژه میان والدین با فرزندان از عوامل مهم در تربیت کودکان است رشد عاطفی و احساسی در محیط خانواده کودک را در مقابل آسیب های بیرونی محافظت می کند. به خاطر همین دوستان و اطرافیان خود در جامعه را از بین کسانی انتخاب میکنند که با رفتارخود و خانوادهشان همخوانی داشته باشد. در ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد، خواب خوش را بر خود حرام کردهاند، و به خوشتر از آن، که همان ذکر خدا، قیام و سجود در پیشگاه باعظمت اوست، میپردازند، پاسی از شب را به مناجات با محبوب میگذرانند و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن میکنند. بهتر است والدین به جای نگرانی بابت توانایی کمتر کودکشان در یک زمینه خاص یا رسیدن دیرتر کودکشان به توانایی انجام یک کار، دنبال کشف استعدادها و تواناییهای فرزندشان بوده و به فکر تشویق،تقویت و جهتدهی کارهای مثبت او باشند.

«زندانی در داخل زندان فرصت زیادی برای استفاده از فکر و قوه تخیل خود دارد، اگر این نیرو در جهت مثبت و درراه اصلاح او به کار گرفته نشود، قطعاً از این نیرو در جهت خلاف و ارتکاب بزه استفاده خواهد کرد» (مجیدی بیدگلی 1387: 27)؛ بنابراین تمامی برنامههای فرهنگی و تربیتی کانون، باید در جهت تغییر سامانه رفتاری و اخلاقی آنها، با استفاده از برنامهریزی منظم برای زندگی روزمره مددجویان باشد. ما معمولاً روابط متقابل غیرقابل شمارش خود را در زندگی خانوادگی بسیارعادی و بی اهمیت تلقی می کنیم ، در حالی که این روابط می تواند برای توانایی درست کنار آمدن با دیگران اهمیت داشته باشند. کودکان از عوامل محیطی به نسبت تربیتی که در خانواده داشته اند تاثیر می پذیرند به این معنی که در صورت داشتن تربیت صحیح و کسب مهارتهای لازم برای زندگی در جامعه می توانند تاثیر عوامل محیطی را به نفع رشد و و شکوفایی استعداد و تواناییهایشان بکار گیرند ولی در صورت عدم کسب مهارتهای لازم دچار آسیب های اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری می شوند. تعلیم و تربیت کودک بستگی به عوامل و شرایط مختلفی دارد و طبیعت آدمی و محیط زیست از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تاثیر گذار در روند تربیت کودک هستند طبیعت انسان یا همان وراثت که شامل خلق و خوی وهوش و توانایی است و بیشتر از طریق پدرو مادر و ژن های آنها به ارث می رسد و تاثیر کلیدی در شکل گیری شخصیت کودک دارد.

مقاله ارتباط صمیمی با فرزندان در مورد همین موضوع است که میتوانید مطالعه کنید. والدین با توجه به واقع بودن در شرایط اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی متفاوت شیوه های مختلفی را برای تربیت فرزندان خود بکار می گیرند و کیفیت اعمال انضباط، استفاده از روش محبت یا خشونت،انعطاف یا اقتدار از جمله تفاوتهای موجود در شیوه های تربیتی خانواده ها هستند. عامل محیط زیست نیز عامل تعیین کننده ای است که بیشتر زمینه ی شکوفایی استعداد و توانایی کودک را فراهم می کند که خود وابسته به شرایط خاصی است که کودک در آن رشد می کند.تاثیر پذیری از محیط زیست که شامل خانواده و جامعه و هنجارها و قوانین موجود در آن است در تربیت و رشد شخصیتی کودک از لحاظ جسمی و عاطفی نقش و اهمیت زیادی دارد. در برخی از روایات آمده است که خواندن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد، وی را در بهرهمندی از آرامش و امنیت روانی و مصون ماندن از جنون، پیسی و غش یاری میدهد. تربیت سازنده برای کودک زمانی اتفاق می افتد که در آن استعدادها و خلاقیت های کودک با استفاده از شیوه های مناسب رشد یافته و تقویت شوند.مدیریت تربیت سازنده ی کودک به عهده ی خانواده و جامعه است که با شیوه های آموزشی مناسب در شکوفایی مهارتها و بوجود آمدن احساس خوب نسبت به خود،در کودک می تواند اتفاق افتد و احتمال بروز مشکلات رفتاری را در آنها کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید